GIỚI THIỆU

 

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam

Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam là một cơ quan giáo dục do Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tại Bắc Mỹ thành lập nhằm mục đích:
-Đào tạo nhân sự để phục vụ Chúa trong tất cả các ban ngành của hội thánh Chúa.
-Trang bị mọi con dân Chúa để trở thành những môn đệ năng động, kết quả cho nhà Chúa.
-Dưỡng linh, tu nghiệp, huấn luyện các tôi tớ Chúa đang phục vụ tại các hội thánh địa phương.
Tất cả những công tác này không ngoài mục đích hợp tác, hỗ trợ để giúp xây dựng tất cả hội thánh Chúa trong Liên Hữu Báp-tít thành những hội thánh vững mạnh, phát triển làm vinh hiển danh Chúa chúng ta.
Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam hiện đang dạy các chương trình Đào Tạo Môn Đệ Mở Rộng (dành cho tất cả quý vị mục sư và lãnh đạo hội thánh), Cao Đẳng, Cử Nhân và Cao Học tại Bắc Mỹ, Á Châu bằng  những phương tiện truyền thông như sau:
Trực tuyến (On line)
Hội luận truyền hình (ZOOM) vào ngày thứ Bảy.
(Học viên có thể học qua internet tại nhà hay tại hội thánh mình)
Hàm thụ
Kính mời quý tôi con Chúa cùng tham gia và hỗ trợ Viện Thần Học Báp-tit Việt Nam để cùng xây dựng hội thánh Chúa vững mạnh, phát triển giữa vòng dân tộc chúng ta.
Thân ái kính mời
Mục sư Trần Đào, Viện Trưởng