Lịch Trình Học VBTS – Bắc Mỹ 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN HỮU NĂNG ĐỘNG

Ngày và Giờ Học

Môn Học

Giáo sư

Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST)

Feb 11, 18, 25, Mar 04, 11, 18, 25, Apr 01

Bằng Hữu Chứng Đạo

MS Trần Tư Hồng Sơn

Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST)

Apr 15, 22, 29, May 06, 13, 20, 27, Jun 03

Cách Tĩnh Nguyện Lời Chúa

MSTS Trần Đào

Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST)

July 08, 15, 22, 29, Aug 05, 12, 19, 26

Đức Thánh Linh – Ân tứ Tiên tri giả Tà giáo

MSTS Trần Đào

Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST)

Sep 09, 16, 23, 30, Oct 07, 14, 21, 28

Phương Pháp Học Kinh Thánh

MSTS Ngô Việt Tân

Chương Trình Cử Nhân (Bachelor of Ministries)

Ngày và Giờ Học

Môn Học

Giáo sư

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Feb 8, 15, 22, Mar 1

Lịch Sử Hội Thánh I

MS Hà Quan Ngọc

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Apr 5, 12, 19, 26

Computer Căn Bản

MS Võ Ngọc Triển

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Jun 7, 14, 21, 28

Tôn Giáo Chính Tại Việt Nam

MS Trần Tư Hồng Sơn

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Aug 2, 9, 16, 23

Lịch Sử Hội Thánh II

MS Hà Quan Ngọc

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Oct 4, 11, 18, 25

Sử Dụng Computer

MS Võ Ngọc Triển

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Nov 1, 8, 15, 22

Lịch Sử Hội Thánh VN

MS Hà Quan Ngọc

Chương Trình Cao Học  (Master of Ministries)

Ngày và Giờ Học

Môn Học

Giáo sư

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Feb 22, Mar 1, 8, 15

Lịch Sử Holistic & Multi– Small Group

MSTS  Lê Hồng Phúc

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Apr 5, 12, 19, 26

Systematic Theology I

MSTS Trần Đào

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Jun 7, 14, 21, 28

Systematic Theology II

MSTS Trần Đào

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Aug 2, 9, 16, 23

Các Tôn Giáo Chính Tại Việt Nam

MS Trần Tư Hồng Sơn

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Oct 4, 11, 18, 25

Lịch Sử Hội Thánh II

MS Hà Quan Ngọc

Thứ Bảy, 1:00 – 5:00 PM (CST)

Nov 1, 8, 15, 22

Lãnh Đạo Tâm Linh

MSTS Trần Đào