Lịch Trình các môn học 2012 ở Bắc Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH – CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN & CAO HỌC

1) CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN

Feb. 4, 11, 18, 25,  2012        10 Tín Lý Lớn Trong Kinh Thánh        MS Võ Ngọc Triển
Mar.10, 17, 24, 31,  2012       Lãnh Đạo Phục Vụ                               MSTS Nguyễn Anh Tuấn
Apr. 7, 14, 21, 28, 2012         Đức Thánh Linh, Công Việc, Ân Tứ    MSTS Phan Phước Lành
May 5, 12, 19, 26, 2012         Gia Đình Cơ Đốc                                  MSTS Lê Hồng Phúc
Jun. 9, 16, 23, 30, 2012          Môn Đệ Năng Động                             MSTS Trần Đào
Aug. 4, 11, 18, 25                      Cựu Ước Lược Khảo I                          MS Trần Tư Hồng Sơn
Sep. 8, 15, 22, 29                       Dạy Kinh Thánh Năng Động           MSTS Lê Hồng Phúc
Oct. 6, 13, 20, 27                      Tân Ước Lược Khảo II                        MS Nguyễn Ngọc Long
Nov. 3, 10, 17, Dec. 1              Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ                       MSTS Trần Đào

2) CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC 

Feb 4 – March 10:      Phương Pháp Dạy Học (Teaching Methods)                        MSTS Ngô Việt Tân
Mar. 17 – Apr. 28      Môn Đệ Hóa Hội Thánh (Church Discipleship)                    MSTS Trần Đào
May 5- Jun.16           Lịch sử Đặc Thù Báp-tít (Baptist Distinctive)    MSTS Peter Lê Hồng Phúc
Jun. 23 – July 31        Cựu Ước Lược Khảo (OT I Survey)                                   MS Trần Tư Hồng Sơn
Aug. 4 – Sep. 15     Tân Ước Lược Khảo I (NT I  Survey)  (D.Min. candidate)    MS Nguyễn Ngọc Long
Sep. 22 – Oct.27       Đức Thánh Linh, Ân Tứ (Holy Spirit – Gifts)                       MSTS Phan Phước Lành