• CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN HỮU NĂNG ĐỘNG


Ngày và Giờ Học


Môn Học


Giáo sư
Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST)
Feb 11, 18, 25, Mar 04, 11, 18, 25, Apr 01


Bằng Hữu <a href="http://www.vbtsonline.org/?p=975#more-'" class="more-link">more »</a>

  Lịch Trình Học VBTS – Bắc Mỹ 2014

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN HỮU NĂNG ĐỘNG Ngày và Giờ Học Môn Học Giáo sư Thứ Ba, 8:00 – 10:00 PM (CST) Feb 11, 18, 25, Mar 04, 11, 18, 25, Apr 01 Bằng Hữu more »

  Continue Reading...

 • CHƯƠNG TRÌNH –  CAO HỌC   & CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN    
 Master of Ministries
Date                                                    Course                                                            Professor
Jan 5,12,19,26, Feb 2                          Church History I                                 Rev. Ngọc
Feb 16,23,Mar 2,9, 16,23                    Christian Home                                   Dr. Phúc
Apr <a href="http://www.vbtsonline.org/?p=948#more-'" class="more-link">more »</a>

  Lịch Trình các môn học 2013 – Bắc Mỹ

  CHƯƠNG TRÌNH –  CAO HỌC   & CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN      Master of Ministries Date                                                    Course                                                            Professor Jan 5,12,19,26, Feb 2                          Church History I                                 Rev. Ngọc Feb 16,23,Mar 2,9, 16,23                    Christian Home                                   Dr. Phúc Apr more »

  Continue Reading...

 • Viện Thần Học sẽ mở những khóa huấn luyện Mục Sư và lãnh đạo HT qua live meeting (Học trên internet tại nhà)  để dạy các môn học trong chương <a href="http://www.vbtsonline.org/?p=695#more-'" class="more-link">more »</a>

  Đào Tạo Môn Đệ Mở Rộng

  Viện Thần Học sẽ mở những khóa huấn luyện Mục Sư và lãnh đạo HT qua live meeting (Học trên internet tại nhà)  để dạy các môn học trong chương more »

  Continue Reading...